Om gården

Gardsnavnet Aske stammer fra det gammelnorske navnet ”Askar”. Dette er et usammensatt naturnavn som betyr trenavnet Ask. Bruken av slike naturnavn antas å være brukt langt tilbake i tid, kanskje som de aller eldste gardsnavn.

Man tror at det har vært bosetting her allerede i yngre jernalder. Arkeologiske funn tyder på dette. Garden har antageligvis vært en del av et sentralkirkelig gods i middelalderen.

Etter middelalderen ble kirkegodsene delt opp og ble selvstendige garder. Aske ble en selvstendig gard ca 1700.

Garden har også vært brukt som tingsted. Man tror at garden har vært tingsted fra tidlig middelalder. Den 12. mars 1570 vet man med sikkerhet at det ble holt vårting på Aske.

Etter den tid har garden vært eid av ulike eiere. Det har blant annet bodd flere lensmenn her og garden ble fortsatt brukt som tingsted.

I 1837 ble det innført kommunalt selvstyre, og den 9. mars 1837 ble det holdt ting på Aske. Dette var det siste tinget som ble holdt på Aske. Da ble det første kommunestyret på Nes valgt, og møtet fant sted på salen i hovedbygningen.

I 1923 ble garden kjøpt av Inger og Bjarne Braastad som var nåværende eiers besteforeldre.


Epler
Blomstring
 

 

Epler

Epleslekten er en gruppe roseplanter i rosefamilien . Dette er små eller middelsstore løvtrær som bærer store, spiselige frukter om høsten eller vinteren (vinterepler).

Eplearten
( Malus domestica )
er en av de mest kultiverte trefruktene. Forskere trodde tidligere at dette vanlige mateplet og over 7.000 andre eplesorter stammet fra et villeple kalt Malus sylvestris , men har nylig funnet grunn til å endre dette. Mer....

Butikken

Braastads epler har eget gårdsutsalg på
Aske nordre, Retterstadvegen 265,
2353 Stavsjø.

Gårdsutsalget finner du bl.a. Eplejuice, epler, egg, plommer og poteter.


Åpningstider:

Lørdag: 11-16


Kart her....

Gården

Gardsnavnet Aske stammer fra det gammelnorske navnet ”Askar”. Dette er et usammensatt naturnavn som betyr trenavnet Ask. Bruken av slike naturnavn antas å være brukt langt tilbake i tid, kanskje som de aller eldste gardsnavn.